Çağdaş Hukukçular Derneğinden HHB Avukatlarının Direnişine İlişkin Açıklama

Tüm Hukuk Camiasına, Meslektaşlarımıza, Adliye Koridorlarında, Direniş Alanlarında, Sokaklarda Birlikte Direndiğimiz Müvekkillerimize, Türkiye’de Her Geçen Gün Derinleşen Adaletsizlik, Yoksulluk, Sömürü ve Talan Karşısında Ezilen Halklarımıza, Faşizm Karşısında Direnen Tüm Dostlarımıza, Basına ve Kamuoyuna
 Tarih: 04-02-2020 09:16:34   Güncelleme: 04-02-2020 09:22:34
Çağdaş Hukukçular Derneğinden HHB Avukatlarının Direnişine İlişkin Açıklama

Welg: 18-19 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Çağdaş Hukukçular Derneği Olağan Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edilen ve kamuoyu ile paylaştığımız sonuç bildirgemizde; “ÇHD; bundan sonra da dün olduğu gibi; ‘grev çadırlarına, morgların önüne, fakülte boykotlarına, barikatların arkasına, kuyrukların önüne gidecektir. ÇHD kendisi ile birlikte mücadele ettiklerinden akıllı olmanın değil, birlikte dövüşmenin, birbirine güvenmenin potansiyelini bir mücadele hattı örmek için eyleme çevirmeyi dert edinecektir” demiştik.

Derneğimiz Genel Kurul iradesiyle, tarihsel sorumluluğunu tespit ederek ve bu sorumluluğun bilinci ile;

Son tutsak yoldaşımız, üyemiz özgürlüğüne kavuşana kadar “Tutsak Avukatlara Özgürlük” şiarından bir adım dahi geri atmayacağımızı, işçi sınıfına yönelen tüm saldırılar karşısında sınıfın ve emeğin yanında saf tutmaya devam edeceğimizi, kamu hizmetinden tasfiye edilip bugün adeta sivil ölüme mahkum edilmiş kamu emekçileri ile dayanışmayı görev olarak benimsediğimizi, Türkiye’nin, bütün gerici-faşist bölge ülkelerinin ve sınır ötesi emperyalist güçlerin, Kürt halkının iradesine yönelik her türlü saldırganlığın karşısında durduğumuzu ve ulusların kendi kaderini tayin hakkını savunduğumuzu, doğanın talanı, çevre ve iklim hakkı kapsamında her türlü tahrip edici uygulamalar karşısında mücadele yürüteceğimizi, en genel anlamda cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılığın karşısında durduğumuzu ve bunun için her alanda mücadele yürüteceğimizi, sınıfsız, sömürüsüz, özgür ve adil bir dünya istediği için hapishanede tutsak edilen tüm siyasi tutsakların ÇHD’nin müvekkili, dostu, yoldaşı olduğunu, mesleğe yönelen saldırılar karşısında, her alanda mücadele edeceğimizi, İçişleri Bakanlığının oluşturduğu “terör” listeleriyle insanların çalışma özgürlüklerine, adil yargılamaya müdahale etmesine izin vermeyeceğimizi, göçmen ve mültecilerin hak ve özgürlüklerinin, yurttaş hak ve özgürlükleri ile eşit önemde ve düzeyde olduğunu vurgulamıştır.

Türkiye’de yargı yoktur. Ceza yargılamaları doğrudan talimatla yürütülmekte, on binlerce insan adil yargılanma hakkından yoksun bırakılmakta, savunma hakları da kısıtlanarak tutsak edilmektedir. Adalet saraylarının adalet sağlamaktan yoksun kaldığı bu dönemde, ezilenlerin, baskı altında tutulanların, haksızlığa uğrayanların adalet mücadelesinde saf tutmak ÇHD’nin tarihsel görevi ve sorumluluğudur.

Bugün, 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı da dahil olmak üzere; Derneğimiz üyeleri Aycan Çiçek, Aytaç Ünsal, Barkın Timtik, Ebru Timtik, Engin Gökoğlu, Ayşegül Çağatay ve Oya Aslan’ın açlık grevine başlamış olduklarını öğrenmiş bulunmaktayız.

ÇHD en üst karar organı olan Genel Kurulun tarihsel tespitleri, bugün avukat arkadaşlarımızın ekte paylaştığımız dokuz başlık altında belirledikleri talepleri ile daha yakıcı ve acil olarak gündemimiz olmuştur.

Kamuoyunun da bildiği üzere, tutsak meslektaşlarımız, sadece adı yargılama olan bir pespayeliğin sonucunda apar topar toplamda 159 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Gizli tanıklar ve itirafçılarla yangından mal kaçırırcasına kurulan hüküm istinaf makamınca derhal onanmış olup, şimdi de Yargıtay süreci aynı hızla devam etmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yine görülmemiş bir hızla onlarca klasör, yüzlerce sayfa iddianame ve yargılama boyunca yaşanan tüm usulsüzlükleri görmezden gelerek, bugün cezaların onanması talebi ile tebliğnamesini hazırlamıştır. Bu süreç Türkiye’de yargı olmadığının en yalın örneklerinden biridir.

Derneğimiz başkanı ve üyeleri 2 yılı aşkın bir süredir birbirinden farklı hapishanelerde tutsaktır. Avukatlık anlayışlarını ezilenlerden yana saf tutmak üzerinden inşa etmiş dostlarımız, faşizm karşısında direnmeyi devrimci avukatlığın bir gereği olarak görmektedir. Önümüzdeki günlerde ÇHD olarak tutsak meslektaşlarımızın talepleri ve direnişleri ile ilgili daha ayrıntılı bir bilgilendirme amacıyla basın toplantısı düzenleyeceğiz. Bu aşamada özelikle bilinmesini istediğimiz nokta, mücadele arkadaşlarımızın bu direnişi sadece kendilerinin karşı karşıya kaldığı bu azgın hukuksuzlukla ilişkili değildir. Dostlarımız, aksine, bu coğrafyada hala vicdanı ve insanlığını yitirmemiş her bir bireyin ortaklaşacağı taleplerini dile getirmekte; ezilen ve sömürülenlerin, doğanın ve yaşamın avukatlığından vazgeçmeyeceklerini ilan etmektedir.

ÇHD olarak, tutsak arkadaşlarımızın yanında, taleplerinin arkasında olduğumuzu duyuruyor ve direnişlerinin kazanımla sonuçlanması için tüm gücümüzle mücadele edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz.

Bugün yürüyen kavganın hepimiz için bir özgürlük kavgası olduğuna dikkat çekerek, başta meslektaşlarımız olmak üzere, müvekkillerimizi, aydın ve sanatçıları, bu coğrafyada faşizme, adaletsizliğe, dayatılan onursuzluğa ve çürümeye, sömürüye ve zulme karşı duran herkesi, bu süreci birlikte göğüslemeye ve tüm direnenlerin nefesine nefes katacak bir çabanın beraberce parçası olmaya çağırıyoruz.

* Tutsak avukat arkadaşlarımızın açıklama ve taleplerini içeren metin aşağıdadır.

03.02.2020

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ

Açlık grevine başlayan avukat arkadaşlarımızın açıklama metni ve talepleri

Bugüne kadar mesleğimizin bütün imkanlarını kullanmaya ve hak bilincini yüceltmeye çalıştık.

Tehdit edildik; durmadık. Sansüre uğradık, tecrit edildik; umutsuzlaşmadık. İtilip kakıldık, işkencelerde kolumuz, kafamız kırıldı; vazgeçmedik.

Duruşma salonlarından atıldık, dilekçelerimiz takipsiz, taleplerimiz yanıtsız bırakıldı. Yeniden, yeniden denedik.

Hakkımızda kara propagandalar yapıldı, tutuklandık. Mahkemeler eliyle yalan makineleri işledi, mücadele etmeye devam ettik.

Özel savcılara davalar açtırıp, bize özel kararlar çıkarttırdılar. Yetmedi, arkadaşlarımızın adını “terör listelerine” yazdılar.

Av. Şükriye Erden ve Av. Özgür Yılmaz’ı bugün hala o listelerle tehdit ediyorlar ve yaşam haklarına kastetmenin zeminini oluşturuyorlar.

Bize diyorlar ki; “Hukuk yok, yasa çare değil, siz de tutsaksınız, artık avukatlık yapamazsınız!”

Bize diyorlar ki; “Çaresizsiniz!”

Çaresiz miyiz? Hak aramanın bütün yolları tükendi mi?

Yani artık biz, topraklarımız delik deşik edilip zehirlendiğinde, suyumuz kurutulduğunda, havamız kirletildiğinde tekelci sermayeye karşı halkın avukatlığını yapamayacak mıyız?

“Depreme teslimiyet gösterin” diyenlere “suçlusunuz” diyemeyecek miyiz?

Çocuklarımızın tarikatların elinde oyuncak edilmesine, geleceklerinin ve dünyalarının karartılmasına, yakılmasına ses çıkarmayacak mıyız?

Halkı din, mezhep, milliyet, giyim kuşam temelinde birbirine düşman edip bölenleri teşhir etmeyecek miyiz?

Kürt halkının “terörist” ilan edilmesine, siyasi tercihlerinin yok sayılmasına, bombalanıp kurşunlanmasına sessiz mi kalacağız?

Şimdi biz KHK’lar ile ihraç edilenlerin, ataması yapılmayanların haklarını aramayacak mıyız?

İşsizliğe mahkûm edilen işçinin, hakkını arayan emekçinin omuz başında duramayacak mıyız?

Şimdi biz memleketin dağının taşının, kurdunun kuşunun, havasının suyunun, meydanının kondusunun hakkını aramayacak mıyız?

Hakkını aramamız için bize güvenip vekaletle geleceğini teslim edeni savunmayacağız, öyle mi?

Müvekkillerimiz hukukun bir masal olarak bile söylenemeyeceğini gördüler ve açlık grevlerine, ölüm oruçlarına başladılar. Peki, biz şimdi onların vekaletinin gereğini yapmayacak mıyız?

12 Eylül zindanlarında duvarlara şöyle yazarlardı; “Burada Allah yok!” Amaçları kişinin dua etme “çaresini” bile elinden almaktı. Bugün aynı politika devam ediyor. Halka “çaresizsiniz” diyorlar.

Bize “elinizden bütün mücadele araçlarını aldık”, “teslim olun”, “çareniz kalmadı” diyorlar.

Direnen, teslim olmayan çaresiz kalmaz.

Çaresiz değiliz; açlık grevine başlıyoruz. Çünkü;

Avukatlık mesleğine onur ve saygınlık kazandıran halk ve hak savunuculuğu, mesleğin özüdür. Bu özün çürütülüp; mesleğin alelade bir para kazanma aracına dönüştürülmesine izin vermeyeceğiz.

Avukatlık faaliyeti yargılama konusu edilemez. Bizleri “sözde” yargılayarak, tutuklayıp 159 yıl ceza vererek tüm avukatlık mesleğine gözdağı verilmektedir.

Adalet özlemimiz, müvekkillerimiz yüzlerce günlük açlığıyla kamçılanıyor.

Mustafa Koçak, devrimci müzik grubu Yorum üyeleri İbrahim Gökçek, Helin Bölek; adalet, adil yargılanma, kazanılmış hakları savunma amacıyla ölüm orucundalar.

“Müvekkillerimizin haklı taleplerinin savunucusu olduğumuz talepleri taleplerimizdir, kabul edilsin!” demek için açlık grevindeyiz.

Yargı mekanizması, halkı adaletsizliğe mahkûm etmenin, siyasi muhalifleri ve devrimcileri tasfiye etmenin aracı haline getirilmiştir.

Halka yönelik katliamların, işçi cinayetlerinin, devletin faili olduğu suçların, idarelerin ihmalleri sonucu öngörülen, yol verilen “kazaların” yargılama oyunuyla aklandığı, suçluların cezasız bırakıldığı, suçların meşrulaştırıldığı bir “adaletsizlik kazanı” olarak kaynamaktadır “yargı”.

Halkın avukatlarının tutsak edildiği, halkın savunmasız bırakıldığı bir mekanizmaya yargı denemez.

Mücadeleler sonucu elde edilmiş yargılama ilkelerinin hayata geçirildiği, savunma ve adil yargılanma hakkının gereklerinin yerine getirildiği; somut, bilimsel delillere dayalı olarak “suçun” ispat edildiği; belirli, öngörülebilir, açık, halktan yana ve halk için bir yargılama faaliyeti istiyoruz.

Gizli tanık aldatmacası, itirafçılık/iftiracılık, SEGBİS dayatması, delilsiz, varsayımlara, soyut iddialara dayalı hüküm kurma, ceza yargılama ilkelerinin yok sayılması ile görünüşte bile adil olmayan yargılama oyunları son bulsun!

“Bu ‘sözde’ yargılamalarla ceza verilmiş tüm siyasi tutsakların hakları iade edilsin, yargılamalar tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılsın!” demek için açlık grevindeyiz.

İçişleri Bakanlığı, sözde “terör listeleri” yayınlayarak yargı yetkisini gasp etmekte, en temel ceza yargılama ilkesi olan “masumiyet karinesini” yok saymaktadır.

Terör listeleri, siyasi muhaliflerin, devrimcilerin katledilmelerinin zeminidir. İçişleri Bakanlığı, hakkında kesinleşmiş mahkeme kararları olmayan insanları hedef gösterip katlederek suç işlemektedir. Av. Şükriye Erden ve Av. Özgür Yılmaz’ın da içine konulduğu “terör” listeleri iptal edilmeli, bu listelere dayanılarak yapılan katliamlar cezalandırılmalıdır.

Hukuk alanı yalnızca egemenlerin zulmünün meşruluk örtüsü değil; halkların binlerce yıllık hak mücadeleleri tarihinin de bir mevzisidir. Bugün bütün hak ve özgürlüklerimiz faşizmin saldırısı altındadır. Sendikal haklardan örgütlenme özgürlüğüne, gösteri yürüyüşü düzenlemekten yazı yazmaya, konuşmaktan yaşam hakkına, iş güvencesi hakkında doğal temiz bir çevrede sağlıklı yaşama hakkına, adil yargılanma hakkından lekelenmeme hakkına kadar, tüm hakların özlerine dokunulmuş, etkisizleştirilmiş ya da tamamen gasp edilmiştir.

Devrimci avukatlar olarak, geleceği kazanmak için tarihsel hak ve özgürlükleri koruma, geliştirme sorumluluğuyla açlık grevindeyiz.

Halklarımıza açlık, yoksulluk, işsizlik, adaletsizlik dayatılırken yozlaştırma, değersizleştirme ve onursuzluk amaçlanıyor.

Yasalar eliyle halkların manevi ve ahlaki değerlerinin tahrip edilmesi, yargılama konusu edilen cenaze törenlerinden, yedi ve kırk yemeklerine, taziye ziyaretlerine bile davalar açılması, muhbirleştirme, ajanlaştırma, iftiracılık gibi ahlaki suçların, yasallaştırılarak süreklileştirilmesidir.

“Etkin pişmanlık” adı altında sürdürülen bu yozlaştırma politikasının son bulmasını, ihbarcılık, gizli tanıklık gibi sözde delillerin ortadan kaldırılmasını istiyoruz.

Vatanımızın her metrekaresinde doğal, tarihi, kültürel güzellikler dizginsiz bir yağmaya açılmış durumdadır. Her şeyi kar ve tüccar mantığıyla alınır satılır hale getiren, piyasalaştıran iktidar politikalarının halkımızın, çocuklarımızın geleceğini çalmaması için açlık grevindeyiz.

Maden sahası, nükleer tesis, taş ocağı, boru hattı, turizm, “kentsel dönüşüm” vb. gerekçelerle Munzur Vadisi’nin, Ayder Yaylası’nın, Salda Gölü’nün, Hasankeyf’in, Kaz Dağları’nın, Mersin’in, Sinop’un, Kuzey Anadolu Ormanları’nın, İstanbul’un, yüzlerce yıllık zeytinliklerin, Trakya topraklarının talanına, yok edilmesine karşı, bu memleketin her santimine duyduğumuz sorumlulukla açlık grevindeyiz.

Tecrit işkencesine tabi tutularak, kitap yayın hakkı, sohbet hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, haberleşme ve iletişim hakları keyfi şekilde ellerinden alınan; ağırlaştırılmış müebbet hapis infaz rejimi ile – “ölünceye dek” hürriyetinden yoksunluk, tüm dünyada reddedilen bir uygulama iken, yasalara ve mahkeme kararlarına yazılan bu ibare ile – siyasi düşmanlığı vurgulayan infaz düzenlemeleri ve uygulamalarına son verilsin!

Hasta tutsakların, hastalıkların kendilerine karşı kullanılan bir işkence aracı haline getirilmesine son verilsin!

Tecride ve hasta tutsaklara yapılan işkencelere karşı insan onurunu savunmak için açlık grevindeyiz.

Asla çaresiz kalmayacağımızı, hakkımız olanı istemekten, onurumuzu her şeyin üstünde tutmaktan vazgeçmeyeceğimizi göstermek için açlık grevindeyiz ve biz kazanacağız!

Müvekkillerimizi ve Halkımızı Savunmaktan Vazgeçmeyeceğiz!

“Şeref Ölümden Üstündür!”

 

  Bu haber 464 defa okunmuştur.   Editör: Haber merkezi   Kaynak: Welg medya haber
  YORUMLAR 0 Yorum YORUM YAP
Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER GÜNDEM Haberleri
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Başakşehir FK 23 13 3 7 43 23 46 +20
2 Trabzonspor 22 13 3 6 49 23 45 +26
3 Galatasaray 23 13 4 6 39 18 45 +21
4 Sivasspor 23 13 4 6 42 26 45 +16
5 Beşiktaş 24 12 8 4 38 31 40 +7
6 Alanyaspor 24 11 7 6 42 24 39 +18
7 Fenerbahçe 23 11 7 5 42 29 38 +13
8 Göztepe 22 9 6 7 29 24 34 +5
9 Gaziantep FK 23 8 8 7 34 36 31 -2
10 Gençlerbirliği 23 7 10 6 32 39 27 -7
11 Antalyaspor 23 6 10 7 25 40 25 -15
12 Yeni Malatyaspor 22 6 10 6 35 32 24 +3
13 Denizlispor 23 6 11 6 21 32 24 -11
14 Çaykur Rizespor 22 7 12 3 22 34 24 -12
15 Konyaspor 23 4 10 9 19 32 21 -13
16 MKE Ankaragücü 23 4 11 8 20 39 20 -19
17 Kasımpaşa 23 5 14 4 31 49 19 -18
18 Kayserispor 23 3 13 7 24 56 16 -32
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 24 14 4 6 34 20 48 +14
2 BB Erzurumspor 24 12 6 6 27 19 42 +8
3 Adana Demirspor 24 11 6 7 46 28 40 +18
4 Bursaspor 24 13 7 4 37 31 40 +6
5 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 32 28 37 +4
6 Altay 24 9 7 8 30 26 35 +4
7 Akhisarspor 24 9 7 8 28 26 35 +2
8 Ümraniyespor 24 10 9 5 35 34 35 +1
9 Keçiörengücü 24 8 7 9 18 17 33 +1
10 Balıkesirspor 24 8 8 8 25 26 32 -1
11 Menemenspor 24 9 10 5 28 32 32 -4
12 İstanbulspor 23 6 7 10 34 29 28 +5
13 Giresunspor 23 7 9 7 24 32 28 -8
14 Altınordu 24 6 9 9 28 35 27 -7
15 Osmanlıspor FK 24 6 12 6 27 36 21 -9
16 Boluspor 24 2 10 12 20 32 18 -12
17 Adanaspor 24 3 12 9 23 37 18 -14
18 Eskişehirspor 24 7 13 4 29 37 16 -8
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 25 20 1 4 57 9 64 +48
2 Manisa FK 25 17 2 6 74 27 57 +47
3 Sancaktepe Bld 25 15 6 4 45 20 49 +25
4 Hekimoğlu Trabzon 24 14 7 3 41 32 45 +9
5 İnegölspor 25 13 8 4 40 26 43 +14
6 Afjet Afyonspor 25 11 10 4 37 26 37 +11
7 Tarsus İdman Yurdu 25 12 12 1 38 35 37 +3
8 Sarıyer 25 10 9 6 33 28 36 +5
9 Çorum FK 25 11 12 2 36 36 35 0
10 Pendikspor 25 9 10 6 33 34 33 -1
11 Zonguldak Kömürspor 25 8 9 8 30 34 32 -4
12 Hacettepe Spor 25 10 13 2 32 45 32 -13
13 Kırklarelispor 24 7 9 8 21 32 29 -11
14 Amed Sportif 25 7 11 7 24 38 28 -14
15 1922 Konyaspor 25 7 13 5 32 44 26 -12
16 Başkent Akademi FK 24 7 13 4 31 35 25 -4
17 Gümüşhanespor 24 6 15 3 26 49 21 -23
18 Şanlıurfaspor 25 0 24 1 6 86 14 -80
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 24 14 4 6 45 23 48 +22
2 24Erzincanspor 25 13 3 9 42 20 48 +22
3 68 Aksaray Belediyespor 25 12 5 8 38 23 44 +15
4 Artvin Hopaspor 24 11 3 10 35 15 43 +20
5 1928 Bucaspor 25 12 7 6 40 31 42 +9
6 Karaköprü Belediyespor 25 10 5 10 24 18 40 +6
7 Düzcespor 25 10 6 9 27 18 39 +9
8 Çatalcaspor 25 8 5 12 35 27 36 +8
9 Çankaya FK 25 9 9 7 31 32 34 -1
10 Sultanbeyli Bld. 24 8 7 9 30 23 33 +7
11 Silivrispor 25 7 6 12 32 27 33 +5
12 52 Orduspor FK 24 6 4 14 17 15 32 +2
13 Erzin Spor Kulübü 25 6 9 10 27 29 28 -2
14 Kızılcabölükspor 24 5 8 11 32 33 26 -1
15 Şile Yıldızspor 25 5 10 10 20 28 25 -8
16 Yomraspor 24 5 10 9 23 30 24 -7
17 Tokatspor 25 1 21 3 13 61 6 -48
18 Manisaspor 25 1 21 3 16 74 0 -58
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/02/2020 Konyaspor vs Kasımpaşa
 29/02/2020 Trabzonspor vs Çaykur Rizespor
 29/02/2020 Antalyaspor vs Fenerbahçe
 01/03/2020 Denizlispor vs Yeni Malatyaspor
 01/03/2020 MKE Ankaragücü vs Sivasspor
 01/03/2020 Galatasaray vs Gençlerbirliği
 02/03/2020 Başakşehir FK vs Gaziantep FK
 02/03/2020 Kayserispor vs Göztepe
 06/03/2020 Beşiktaş vs MKE Ankaragücü
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/02/2020 Osmanlıspor FK vs Fatih Karagümrük
 29/02/2020 Eskişehirspor vs Akhisarspor
 29/02/2020 Adana Demirspor vs Hatayspor
 01/03/2020 BB Erzurumspor vs Menemenspor
 01/03/2020 Ümraniyespor vs Bursaspor
 01/03/2020 İstanbulspor vs Adanaspor
 01/03/2020 Altay vs Altınordu
 02/03/2020 Balıkesirspor vs Keçiörengücü
 02/03/2020 Giresunspor vs Boluspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/02/2020 Ankara Demirspor vs Eyüpspor
 29/02/2020 Bodrumspor vs Tuzlaspor
 01/03/2020 Sivas Belediyespor vs Van Spor
 01/03/2020 Ergene Velimeşe vs Bayburt Özel İdare Spor
 01/03/2020 Etimesgut Belediyespor vs Sakaryaspor
 01/03/2020 Kardemir Karabükspor vs Kırşehir Belediyespor
 01/03/2020 Niğde Anadolu FK vs Bandırmaspor
 01/03/2020 Uşak Spor vs Kastamonuspor
 08/03/2020 Eyüpspor vs Sivas Belediyespor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 29/02/2020 Çatalcaspor vs Erzin Spor
 29/02/2020 Manisaspor vs Şile Yıldızspor
 29/02/2020 Sultanbeyli Bld. vs Serik Belediyespor
 01/03/2020 Tokatspor vs Karaköprü Belediyespor
 01/03/2020 Artvin Hopaspor vs Silivrispor
 01/03/2020 Yomraspor vs Çankaya FK
 01/03/2020 52 Orduspor FK vs Düzcespor
 01/03/2020 Kızılcabölükspor vs 1928 Bucaspor
 01/03/2020 68 Aksaray Belediyespor vs 24Erzincanspor
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ
Tüm Anketler
Web sitemize nasıl ulaştınız?
ŞANS OYUNLARI
BİZİ TAKİP EDİN